Aanbieding!

Xanax Pfizer 2Mg tablets kopen

 80,00  70,00

Bij ons online te koop!

Xanax 2mg

27 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Waarvoor wordt Xanax gebruikt? 

Xanax bevat Alprazolam als werkzaam bestanddeel. Alprazolam behoort tot de groep van
benzodiazepinen die worden gebruikt om angst en onrust te verminderen. Benzodiazepinen hebben
een rustgevende, slaapverwekkende en spierverslappende werking.
Xanax wordt gebruikt bij de behandeling van ziekelijke angst en spanning, wanneer deze ernstig zijn,
of mensen in hoge mate in hun handelen beperken, of veel leed veroorzaken.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Waneer u overgevoelig bent voor benzodiazepinen
 • Als u overgevoelig bent voor alprazolam
 • Als u overgevoelig bent voor van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
  vinden onder punt 6
 • Waneer u last heeft van een bepaalde vorm van spierzwakte (Myasthenia Gravis)
 • als u last heeft van ernstige benauwdheid (respiratoire insufficiëntie)
 • als u onvoldoende ademt tijdens uw slaap (slaapapneu)
 • Waneer u jonger bent dan 18 jaar
 • als de werking van uw lever ernstig is verminderd

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts indien een van de volgende waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.

Aandoeningen van belang bij het gebruik van Xanax:

 • ademhalingsproblemen (ernstige benauwdheid)
 • leverfunctiestoornissen (dit herkent u onder andere aan geelzucht (icterus), droge huid en
  pigmentvorming (levervlekken), vochtophoping in de buik (ascites) en zwellingen van de
  handpalmen)
 • psychiatrische aandoeningen zoals bijvoorbeeld psychosen of neerslachtigheid (depressief of aan
  zelfdoding denkend)
 • regelmatig alcohol- of drugsgebruik
 • spierzwakte, vooral op hogere leeftijd

Wanneer u een van de bovengenoemde aandoeningen heeft kan uw arts besluiten u een lagere dosis te
geven of dat een ander geneesmiddel beter geschikt is voor u.

Mogelijke gevolgen van gebruik van Xanax:

Tolerantie
Het kan voorkomen dat het effect van Xanax na enkele weken minder wordt.

Gewenning en afhankelijkheid
Er kan bij benzodiazepinen, waaronder alprazolam, gewenning, emotionele- en lichamelijke
afhankelijkheid optreden. Zoals bij alle benzodiazepinen, neemt het risico van afhankelijkheid toe
bij hogere doses en langdurig gebruik en is dit verder verhoogd bij patiënten die verslaafd zijn of
zijn geweest aan alcohol of drugs.
Er zijn ontwenningsverschijnselen waargenomen na snelle afbouw of plotselinge stopzetting van
benzodiazepinen. Deze verschijnselen kunnen verschillen van een licht somber gevoel en
slapeloosheid tot ernstige stoornissen die bestaan uit buik- en spierkrampen, overgeven, zweten,
voortdurende trilling van een lichaamsdeel, stuipen, hoofdpijn, spierpijn, angst, spanning,
rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. Daarnaast zijn epileptische aanvallen door
ontwenning (ontwenningsinsulten) opgetreden na snelle afbouw of plotselinge stopzetting van de
behandeling met alprazolam;

In versterkte mate terugkomen van de angststoornis (rebound angst)
De angst en spanning die de behandeling in eerste instantie noodzakelijk maakten, kunnen na het
abrupt stoppen van de behandeling, in versterkte mate optreden (rebound angst). Het is aan te
bevelen de dosis Xanax in kleine stapjes te verlagen en niet in een keer met de behandeling te
stoppen.

Reviews

Er zijn nog geen recensies.

Plaats als eerste een recensie van “Xanax Pfizer 2Mg tablets kopen”