Aanbieding!

ventolin diskus Kopen 692

66.50

ventolin diskus 200 Microgram 60 Inhalaties

19 op voorraad

19 op voorraad

Beschrijving

Belangrijk om te weten over ventolin diskus Kopen inhalatie.

 • ventolin diskus Kopen verwijdt vernauwde luchtwegen. Het vermindert benauwdheid.
 • Bij de longziekten astma en COPD (chronische obstructieve longziekte).
 • ventolin diskus Kopen is een snelwerkende luchtwegverwijder. Binnen 5 minuten na inhalatie merkt u dat u minder benauwd bent. De werking houdt 4 tot 6 uur aan.
 • Inhaleren is niet makkelijk. Laat een apotheekmedewerker het u voordoen. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website. Laat elk jaar in de apotheek controleren of u nog juist inhaleert.
 • Er zijn verschillende inhalatie-apparaatjes. Heeft u moeite met het gebruik? Vraag uw arts of apotheek of een ander soort apparaatje geschikter voor u is.
 • U kunt last krijgen van irritatie van mond en keel en van gaatjes in uw gebit (cariës). Spoel altijd uw mond nadat u heeft geïnhaleerd.
 • U kunt hartkloppingen, trillende handen of hoofdpijn krijgen. Ook kunt u gaan hoesten. Deze bijwerkingen horen binnen enkele uren na inhalatie te verdwijnen. Bovendien zult u er aan wennen en er na verloop van tijd minder last van hebben. Heeft u na 2 weken nog steeds deze klachten? Raadpleeg dan uw arts.

Wat doet salbutamol inhalatie en waarbij gebruik ik het?

ventolin diskus Kopen werksamenstof Salbutamol is een luchtwegverwijder.

Artsen schrijven het voor bij astma en bij COPD (chronische obstructieve longziekte).

Astma.

Verschijnselen
Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Er zijn periodes waarin u gevoeliger bent voor deze prikkels.

Behandeling
Meestal kiest de arts in eerste instantie voor een inhalatie met een luchtwegverwijder, zoals salbutamol. U kunt dat dan bij een aanval gebruiken.

Heeft u bijna elke dag een aanval, dan schrijft de arts meestal ook een inhalatie met een luchtwegbeschermer voor. Die moet u dan dagelijks gebruiken. Het voorkomt aanvallen.

Werking
Salbutamol heft binnen 5 minuten de verkramping in de luchtwegen op, zodat u weer makkelijker kunt ademen. De werking houdt ongeveer 4 tot 6 uur aan. Dit middel neemt de gevoeligheid voor prikkels niet weg. Daar zijn andere medicijnen voor, die luchtwegbeschermers worden genoemd.

Chronische obstructieve longziekte (COPD).

Verschijnselen
COPD is de Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en bent vrijwel altijd benauwd. De klachten kunnen tijdelijk verergeren of juist verbeteren.

De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

Werking
Salbutamol heft binnen 5 minuten de verkramping in de luchtwegen op, zodat u weer makkelijker kunt ademen. De werking houdt ongeveer 4 tot 6 uur aan. Raadpleeg uw arts als de werking minder dan drie uur aanhoudt. Mogelijk heeft u een andere behandeling of dosering nodig.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Het komt echter rechtstreeks in uw luchtwegen terecht en heeft daarom maar weinig bijwerkingen.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Trillende handen en zeer zelden hartkloppingen en versnelde hartslag. Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Heeft u er na twee weken nog altijd last van, raadpleeg dan uw arts. Mogelijk is de dosering voor u te hoog.
 • Hoesten.
 • Hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.
 • Psychische klachten, zoals rusteloosheid en zeer zelden angst of hallucinaties. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Zweten. Deze bijwerking verdwijnt meestal weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
 • Vieze smaak, brandend gevoel van de tong en zeer zelden geïrriteerde mond en keel.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Spierkramp.
 • Meer kans op gaatjes (tandcariës). U kunt dit voorkomen door na het inhaleren de mond te spoelen.
 • Toename van de benauwheidsklachten direct na toedienen van het medicijn. In dat geval dit medicijn niet meer gebruiken en een arts raadplegen.
 • Veranderingen in uw bloedglucosegehalte. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte als u diabetes heeft.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
  Verder kunt u duizelig worden of flauwvallen. Of er kan een zwelling ontstaan van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan altijd door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Toename van bestaande hartklachten, zoals pijn op de borst direct na toedienen van het medicijn. In dat geval direct een arts raadplegen.
 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overlegmet uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.
 • Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor is er een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
 • Slaapstoornis. Neem als u hier last van heeft contact op met uw arts of apotheker.

 

Gerelateerde producten