Aanbieding!

5x Diazepam 10 mg voor de prijs van 4

250,00 180,00

30 Tabs

Diazepam 10 mg.

Beschrijving

Beschrijving Diazepam

Diazepam (ook bekend onder de merknamen Valium, Stesolid en Diazemuls) is een geneesmiddel behorend tot de groep van de benzodiazepinen. Het geneesmiddel was vooral populair in de jaren zeventig en tachtig. Het werd toen als “ongevaarlijk” kalmerings- en slaapmiddel voorgeschreven. Ook nu wordt het nog op vrij grote schaal gebruikt, hoewel men tegenwoordig terughoudender is met het voorschrijven van deze kalmerende en slaperig makende middelen en als het nodig is liever korter werkende vormen voorschrijft zoals Temazepam of Oxazepam, gedurende maximaal een week of twee.

Diazepam is toxicologisch ongevaarlijk vanwege de grote therapeutische breedte. Dit wil zeggen dat eenmalige grote overdoseringen niet levensbedreigend zijn, het gevaar van afhankelijkheid is echter groot.

Effecten

Na inname wordt het snel in het bloed opgenomen. Net zoals de andere benzodiazepinen heeft de stof de volgende werkingen:

 • maakt slaperig
 • kalmerend effect
 • spierontspannend (gevaar voor vallen bij bejaarden)
 • vermindering van angst (anxiolyticum)
 • vermindering van spanning

Zwangerschap

Pasgeboren baby’s kunnen na de geboorte last krijgen van langdurig gebruik van benzodiazepinen door de moeder tijdens de zwangerschap in die zin, dat ze de effecten een paar dagen blijven vertonen (slap, slaperig, weinig krachtig zuigen) en daarna een poos onthoudingsverschijnselen kunnen krijgen. Over schadelijke effecten op langere termijn bestaan onvoldoende gegevens, hoewel tot dusver geen afwijkingen zijn aangetoond. Diazepam is tijdens gebruik ook aangetroffen in moedermelk, daarom wordt de voorkeur gegeven aan flesvoeding tijdens de behandeling.

Staken van diazepam gebruik

Bij het abrupt stoppen met de behandeling kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden omdat er afhankelijkheid is ontstaan. Ontwenning kan veilig geschieden door de dosering heel geleidelijk uit te sluipen, een paar milligram minder per week. Het is vaak moeilijk patiënten hiertoe te motiveren. Bij langdurig gebruik van vooral hoge doseringen is een langzamere afbouw aan te bevelen om langdurige ontwenningsverschijnselen te voorkomen, het zogenaamde “post-ontwenningssyndroom” Indien mogelijk, kan beweging (voornamelijk sport en fitness) opgebouwd worden, terwijl de diazepam afgebouwd wordt. Dit kan een gunstig effect hebben op de duur van de afbouw of de intensiteit van de ontwenningsverschijnselen.

Misbruik

Diazepam wordt wel eens misbruikt als genotsmiddel. Voor een versterking van het effect worden de pillen niet ingeslikt (oraal ingenomen), maar verpulverd en opgesnoven met de neus. Het effect, maar ook de bijwerkingen zijn dan veel sterker. Met name geheugenverlies is vaak gesignaleerd. Ook wordt diazepam wel eens door mensen misbruikt om een andere verslaving in stand te houden. Bij bijvoorbeeld alcoholisten die steeds afkicken met behulp van diazepam, wetende nog diazepam in huis te hebben en daardoor gaan drinken. Ook kan het misbruikt worden om de negatieve effecten van oppeppende middelen zoals amfetamine, cocaïne of grote hoeveelheden energy drinks te dempen en daardoor meer van deze middelen te gebruiken dan men normaal zou doen. Misbruik komt ook voor bij de andere benzodiazepinen zoals: clorazepinezuur, oxazepam, temazepam en dergelijke.

Hoe gebruik je Diazepam?

Tabletten

 • Neem de tabletten in met een glas water.

Klysma

 • Bij een epilepsie-aanval zal een gezinslid, verzorger of arts de klysma bij u toedienen.
 • U wordt op uw zij gelegd met uw onderste been gestrekt en uw bovenste been opgetrokken.
 • Het dopje wordt verwijderd.
 • De lange tuit wordt zo ver mogelijk via de anus naar binnen gebracht in de darm.
 • De fles wordt langzaam leeggeknepen.
 • De tuit wordt uit de anus gehaald terwijl men de fles ingedrukt houdt. Hiermee wordt voorkomen dat de vloeistof weer in de fles terugloopt.
 • U moet zo mogelijk vijf tot tien minuten blijven liggen om te voorkomen dat de vloeistof er weer uitkomt.

Injecties

 • Injecties worden toegediend door een arts of verpleegkundige.

Wanneer?

Angst en spanning, spierkramp en paniekstoornis
Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de zes tot acht uur. Gebruikt u dit medicijn alleen in speciale gevallen, zoals bij vliegangst? Neem het dan minstens een half uur van tevoren in.

Alcoholontwenning
De eerste ontwenningsverschijnselen ontstaan meestal binnen twaalf uur. Neem voor die tijd de eerste dosis in. Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de zes tot acht uur.

Slapeloosheid
Neem het middel één tot twee uur voor u wilt gaan slapen in. Neem het alleen als u na inname minstens acht uur de tijd heeft om te slapen. Als u voor die tijd wakker moet worden zult u nog te veel last van de versuffende werking hebben.

Epilepsie-aanval
Bij een epilepsie-aanval moet u dit middel gebruiken als de aanval langer dan vijf minuten duurt.

Medische ingrepen of onderzoeken
Uw arts heeft aangegeven hoeveel tijd van te voren u dit medicijn moet innemen. Dat is vaak een uur voorafgaand aan de ingreep of het onderzoek. Zorg dat u na inname niet meer zelf moet reizen. Dit middel beïnvloedt namelijk de rijvaardigheid.

Hoe lang?

Angst, spanning of paniek
Gebruik langer dan twee maanden achter elkaar wordt sterk afgeraden. Er is dan te veel kans dat u afhankelijk van dit middel wordt. Dit betekent dat u ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met het gebruik. Probeer ook op een andere manier uw angst en spanning te verminderen. Vraag uw arts om advies.

Gebruikt u dit medicijn samen met een antidepressivum? Dan is het meestal de bedoeling dat u binnen enkele weken afbouwt, omdat dan het antidepressivum begint te werken.

Slapeloosheid
Als u dit middel af en toe eens gebruikt kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties.

Bij dagelijks gebruik gedurende meer dan twee weken, heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Gebruik het in elk geval niet langer dan vier weken achter elkaar.

Pijnlijke verkrampte spieren
Gebruik dit middel gedurende enkele dagen tot de spier voldoende tot rust gekomen is. Probeer in die tijd zo veel mogelijk in beweging te blijven.

Epilepsie-aanval
Bij een epilepsie-aanval is het soms nodig om dit middel nog een keer te gebruiken. Als de aanval niet stopt, moet u naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt u verder behandeld.

Alcoholontwenning
De ontwenningsverschijnselen bij een alcoholverslaving zijn meestal binnen een week verdwenen. Daarna kunt u het gebruik van het middel in enkele dagen afbouwen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, ook de volgende dag.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)vooral de eerste weken van het gebruik. Als u dit medicijn als slaapmiddel gebruikt, ook nog de volgende dag.

 • Sufheid, vermoeidheid en, minder vaak slaperigheid. Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u ‘s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)vooral de eerste weken van het gebruik. Als u dit medicijn als slaapmiddel gebruikt, ook nog de volgende dag.

 • Verminderde coördinatieHierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).
 • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spierenDeze bijwerking kan de volgende andere klachten veroorzaken.
  Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren.
  Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen. Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.
  Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
  Vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.
  Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).
 • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn en verwardheid. Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.
 • Afname gevoelens. Dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken. Veranderde eetlust: meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.
 • Hoofdpijn en duizeligheidDeze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
 • Zweten en hartkloppingen.
 • Droge ogen. Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.
 • Huiduitslag en jeuk. Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.
 • Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit middel langdurig gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel langer dan twee maanden heeft gebruikt als medicijn overdag of langer dan twee weken dagelijks als slaapmiddel.
 • Verminderde werkzaamheid als slaapmiddel als u dit medicijn gedurende meer dan twee weken elke dag gebruikt. Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Nachtmerries, meestal in de vroege ochtend.
 • Onrust en prikkelbaarheid. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinatiesvoorkomen. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
 • Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.
 • Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.
 • Minder zin in seks.
 • Problemen met ademhalen. Bij mensen metde longziekte COPD kunnen de ademhalingsklachten toenemen. Overleg hierover met uw arts.

Diazepam is de benzodiazepine die het meest illegaal verhandeld wordt in verhouding tot andere benzodiazepinen. Ook is er Diazepam  uit veelal Aziatische landen in omloop die van inferieure kwaliteit kan zijn en zodoende mogelijk schadelijke stoffen kan bevatten.

Kijk voor meer informatie over Diazepam op www.apotheek.nl.

error: Content is protected !!