Aanbieding!

Codeïne 500 Mg Paracetamol

180.00

5x Codeïne 50/500 Mg Paracetamol kopen voor de prijs van 4

5X 30 tabs

Uitverkocht

Uitverkocht

Beschrijving

Belangrijk om te weten over paracetamol met codeïne

Codeïne 500 Mg Paracetamol

 • Paracetamol met codeïne werkt pijnstillend.
 • Bij matige tot hevige pijn.
 • Tabletten werken binnen een half uur. Zetpillen binnen 1 uur.
 • De werking van de tabletten houdt 3 tot 5 uur aan. De zetpillen 6 tot 8 uur.
 • Gebruik dit medicijn zolang u pijn heeft of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap.
 • U kunt verstopping krijgen door codeïne. Eet voedsel met veel vezels (groente, fruit en volkorenproducten) en drink veel vocht. U kunt ook een laxeermiddel gebruiken om deze bijwerking te voorkomen.
 • Ook kunt u suf, slaperig en duizelig worden. Rijd dan geen auto. Als u meer dan 20 mg codeïne per dag gebruikt, mag u de eerste 2 weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd daarna alleen als u geen bijwerkingen meer heeft.
 • Pas op met alcohol. Dit versterkt de kans op sufheid.
 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Overleg met uw apotheker of arts of u dit medicijn veilig kunt gebruiken.

Hoe gebruik ik Codeïne 500 Mg Paracetamol?

Hoeveel?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Houdt u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigen en kunnen ademhalingsproblemen ontstaan. U merkt niet altijd meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als iemand te veel van dit medicijn heeft ingenomen. Zorg dat kinderen niet bij dit medicijn kunnen komen. Zij zijn extra gevoelig voor de bijwerkingen.

Hoe?

 • Tabletten: doe de Codeïne 500 Mg Paracetamol tabletten eerst in een half glas water, laat dit even staan om ze uiteen te laten vallen en drink het dan op. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.

Wanneer?

 • Codeïne 500 Mg Paracetamol werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt. U kunt het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in.
 • Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste vier uur aan.
 • Pijn: gebruik dit medicijn als u pijn heeft of dit verwacht te krijgen, zoals tijdens de slaap.

Hoe lang?

 • Bij pijn: meestal is dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het niet langer dan 3 dagen.
 • Bij pijn en hoge koorts: als de hoge koorts na 3 dagen nog niet over is, raadpleeg dan uw arts.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van Codeïne 500 Mg Paracetamol?

Behalve het gewenste effect kan Codeïne 500 Mg Paracetamol bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Verstopping (obstipatie). Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Als u dit medicijn langer gebruikt zal de arts meestal ook een laxeermiddel voorschrijven. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping.
 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit middel gewend bent geraakt. Meestal helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
 • Draaierig gevoel. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.
 • Sterke bloeddrukdaling. Dit merkt u aan duizeligheid, zwart voor de ogen zien en flauwfallen. Deze bijwerkingen kunnen met name optreden wanneer u (ernstig) hartfalen heeft en wat ouder bent.
 • Jeuk en galbulten. Dit is meestal niet het gevolg van overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts als u er veel last van heeft.
 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

Medicijnafhankelijke hoofdpijn.

 •  Deze hoofdpijn kan ontstaan als u dit medicijn meer dagen wel dan niet tegen hoofdpijn gebruikt. Na enige tijd ontstaat de hoofdpijn als u het medicijn even niet slikt of later dan gebruikelijk. U kunt er zo afhankelijk van worden.

Overgevoeligheid

 •  Voor paracetamol of codeïne. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en een enkele keer aan benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor paracetamol of codeïne. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Bemoeilijkte ademhaling. 

 • Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne, maar als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of longemfyseem, kunt u dit middel beter niet gebruiken. Ook kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen waarbij de keel- of neusamandelen zijn verwijderd en kinderen boven de 12 jaar met ademhalingsproblemen, mogen dit medicijn niet gebruiken.

Slaap-apneu

 • Een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Dit treedt alleen op bij hoge doseringen codeïne. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.
 • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan dan bij u een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid. Neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

Na gebruik gedurende enkele maanden of jaren en bij hoge doseringen

 • Leverbeschadiging. Verschijnselen hiervan zijn een gele verkleuring van het oogwit of de huid. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. U heeft kans op leverbeschadiging als u dit medicijn gedurende meerdere maanden of jaren gebruikt of bij hoge doseringen. Ook mensen met een leverziekte hebben hier meer kans op. Heeft u een ernstige leverziekte of kan uw lever beschadigd zijn omdat u regelmatig en veel alcohol gebruikt? Dan kunt u beter geen paracetamol gebruiken. Vraag advies aan uw apotheker welke pijnstiller wel geschikt voor u is.
 • Nierbeschadiging. Verschijnselen hiervan kunnen zijn bloed in de urine, koorts en vasthouden van vocht. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. Mensen met een ernstig verminderde nierwerking hebben ook meer kans op overdosering. Zij mogen dit middel daarom niet gebruiken. Raadpleeg uw arts als uw nieren minder goed werken.
 • Bloedafwijkingen. Verschijnselen hiervan kunnen zijn onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Gerelateerde producten