Posted on Geef een reactie

Makkelijk Zolpidem online bij ons bestellen

Zolpidemtartraat kopen

U kunt bij ons zeer snel en eenvoudig Zolpidem bestellen. Via onze weshop kunt u eenvoudig en snel Zolpidem en alle andere medicijnen bestellen. Wij werken snel en anoniem en geven leveringsgarantie na iedere geldige geaccordeerde betaling.

Zolpidem en alle andere medicijnen veilig en snel online kopen zonder doktersvoorschrift op deze veilige handige webshop medicijnen-kopen.com. Al onze producten zijn van originele kwaliteit.

Zolpidem is een slaapmiddel. Artsen schrijven het voor bij slapeloosheid.

Slapeloosheid

Door pijn, nare gebeurtenissen, lawaai en zorgen kunt u soms moeilijk in slaap komen. Zolpidem vermindert de spanning die hierbij ontstaat en maakt suf. Dit bevordert dat u in slaap valt en beter doorslaapt.

Effect Zolpidem kopen 

Binnen een halfuur na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. De werking begint binnen een half uur en houdt ongeveer zes uur aan. Klik voor meer informatie over medicijnen bij slapeloosheid.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerking is sufheid. Houd er rekening mee dat de bijwerkingen ook de volgende dag nog kunnen voortduren. Zorg ervoor dat u na inname van dit middel ten minste 6 uur onafgebroken kunt slapen, anders zult u extra hinder ondervinden van de bijwerkingen.
De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Regelmatig Zolpidem kopen 

 • Sufheid, vermoeidheid, duizeligheid en dubbelzien. Hierdoor ontstaat een verminderd reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Voorkom ongelukken in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u ‘s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen. U kunt van deze bijwerking ook ‘s ochtends nog last hebben. Zelf heeft u dat vaak niet door.

Zelden Zolpidem kopen 

 • Gewichtstoename door meer eetlust.
 • Bittere smaak in de mond.
 • Gewenning. Dit treedt op na enkele weken geregeld gebruik als slaapmiddel. Het werkt dan minder goed dan voorheen. Gebruik het middel daarom bij voorkeur alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.
 • Slaapstoornissen, zoals nachtmerries (aan het einde van de nacht), slaapwandelen en nachtelijk eten.

Van de volgende bijwerkingen heeft u vooral last de eerste uren na inname, bijvoorbeeld als u wakker wordt of te vroeg ontwaakt.

Zelden heeft u er ook overdag last van

 • Emotieloosheid en afname van de libido (seksueel verlangen).
 • Draaierigheid of licht gevoel in het hoofd.
 • Geheugenverlies, vooral van gebeurtenissen tot enkele uren na inname van de tablet. U kunt de kans hierop verkleinen door minstens zeven of acht uur te slapen na inname van de tablet.
 • Depressieve gevoelens. Tijdens het gebruik van dit middel kan een niet eerder opgemerkte depressie aan het licht komen. Neem in dat geval contact op met uw huisarts.
 • Maagdarmklachten, zoals verstopping, diarree of misselijkheid. Deze bijwerkingen horen na enkele dagen over te gaan. Wanneer u hier last van blijft houden, neem dan contact op met de arts.

Zeer zelden

 • Onrust, verwardheid en waanbeelden. Kinderen en ouderen zijn hier extra gevoelig voor. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
 • Als u last van slaapapneu (een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap) heeft, kunt u hier meer last van krijgen door dit middel. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit kan zich uiten in ‘angio-oedeem’: een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor Zopiclon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Wanneer?

Neem dit middel vlak voor het slapengaan in en niet eerder. De werking treedt namelijk binnen een halfuur in.

Hoe lang?

Als u dit middel af en toe eens gebruikt, kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties. Bij gebruik gedurende meer dan een week heeft u kans op ‘ontwennings-slapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van Zolpidem om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en niet langer dan twee weken achter elkaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Kunt u ‘s nachts niet slapen en wilt u alsnog een tablet innemen? Dit kan, maar houdt u er rekening mee dat het middel in elk geval zes uur blijft werken. Als u eerder moet opstaan, kunt u moeilijk wakker worden en heeft u overdag een verminderd reactievermogen.Neem niet meer dan één dosis voor één nacht, ook al kunt u na die ene dosis niet inslapen of doorslapen!

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan…

Autorijden?

Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, verminderde coördinatie, trager denken, duizeligheid en dubbelzien. U mag vanaf 8 uur na de laatste inname weer autorijden.Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden.Heeft u Zolpidem bijvoorbeeld om 23 uur ’s avonds ingenomen? Dan mag u de volgende dag na 7 uur ’s ochtends weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

Alcohol drinken?

U kunt beter geen alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel, alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel.

Alles eten?

U mag alles eten.

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.
 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u 2 of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Telaprevir, een medicijn tegen hepatitis C. De hoeveelheid Zolpidem in het bloed kan door dit medicijn dalen. Hierdoor vermindert de werkzaamheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen, mogelijk kan de arts een ander medicijn voorschrijven.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat kinderen van moeders die vlak voor de geboorte dit middel slikten, vaak zo versuft en slap zijn dat er na de geboorte ademhalingsproblemen kunnen optreden.Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u stoppen of (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding

Als slaapmiddel kunt u dit middel een enkele maal gebruiken. Vervang wel de eventuele nachtvoeding door flesvoeding. Het komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Bij een beperkt gebruik zal het kind daar geen last van hebben. Als u het ‘ s avonds inneemt is het grootste deel ‘s ochtends weer uit de moedermelk verdwenen. Overdag kunt u dus veilig borstvoeding geven.

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar gebruikt heeft, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan geen ontwenningsverschijnselen op.Heeft u het meerdere dagen achter elkaar gebruikt en gebruikt u het dan ineens niet meer, dan heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van Zolpidem om in slaap te vallen. Dit effect kan een tot twee nachten voortduren. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar.
Posted on Geef een reactie

Slaapmiddelen online bestellen en snel in huis

Om te zorgen dat iemand met slaapproblemen makkelijker in slaap valt of beter door kan slapen, schrijft een arts soms slaapmedicatie voor.

De meeste slaappillen worden slechts voor een korte periode voorgeschreven. Dit heeft te maken met het feit dat na een aantal weken het lichaam aan deze middelen gewend raakt en er al snel lichamelijke afhankelijkheid ontstaat. Om dan hetzelfde effect te krijgen moet een hogere dosis worden ingenomen en dit werkt verslaving in de hand. Afgezien van de lichamelijke afhankelijkheid zijn er ook risico’s aan het gebruik verbonden.

Soorten slaapmiddelen

Slaapmiddelen verschillen onderling in werkingsduur en de tijdsduur tot ze effect hebben. Langwerkende slaappillen zorgen ervoor dat iemand beter kan doorslapen. Kortwerkende middelen zijn bedoeld om iemand beter te laten inslapen. Ze zijn sneller uitgewerkt en sufheid gedurende de dag komt daardoor minder voor.

Benzodiazepines en benzodiazepine agonisten

Voorbeelden zijn: Temazepam, Zolpidem, Lormetazepam en Zopiclon.

De meest gebruikte slaapmiddelen zijn benzodiazepines. Deze middelen werken tevens angstverminderend en kalmerend. Het zijn kortwerkende slaappillen die snel effect hebben. Ze hebben een versuffend en spierverslappend effect. Vanwege de hoge verslavende werking is het belangrijk deze middelen slechts enkele dagen te gebruiken. Wanneer u langer dan twee weken benzodiazepines gebruikt, wordt het elke dag moeilijker om ermee te stoppen. Het lichaam went zeer snel aan dit soort middelen waardoor het effect afneemt. Na een langere periode kan plotseling stoppen ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

De middelen Zolpidem en Zopiclon geven minder snel aanleiding tot afhankelijkheid en verslaving.

Andere slaapmiddelen

Buiten de benzodiazepines zijn er nog een aantal andere slaapmiddelen. De meeste van deze middelen bestaan al lange tijd. Ze bieden echter geen voordelen ten opzichte van de benzodiazepines.

Zeker van levering

Medicijnen-Kopen.com werkt alleen samen met betrouwbare online aanbieders. Dit zijn aanbieders die stuk voor stuk werken met geregistreerde artsen en apotheken. Zo zijn wij er zeker van dat wanneer onze bezoekers slaappillen of andere medicijnen kopen of verkrijgen, ze ook daadwerkelijk hun product geleverd krijgen. Je krijgt dus het juiste product, zonder dat je daarvoor langs je eigen arts en apotheek moet.

Origineel product

Je kunt slaappillen kopen zonder recept via heel veel verschillende websites. Echter worden er veel namaakmedicijnen geleverd. Deze zijn uiteraard een stuk goedkoper dan het origineel, maar zijn zeker niet zonder gevaar. Bij een nepmedicijn wordt niet in de gaten gehouden hoeveel er van de werkzame stof in terechtkomt, en of de pil zuiver is. Met andere woorden: je loopt het risico dat je of heel veel van de werkzame stof binnenkrijgt, of een werkzame stof waarvan je het niet weet. Dit kan bijwerkingen en wisselwerkingen opleveren waar je potentieel dood aan kunt gaan. Wees dus voorzichtig met zomaar een slaapmiddel ergens vandaan halen!

Snelle service

Ook fijn is dat de bij onze aanbieders aangesloten apotheken meestal binnen 24 uur leveren (mits op tijd besteld). Zo kun je snel weer goed slapen.

Beste prijs

Wij werken met meerdere aanbieders die via gecertificeerde online apotheken medicijnen kunnen leveren. Elke apotheek heeft zijn eigen specialiteiten. Zo zorgen wij dat je altijd de medicijnen krijgt van de apotheek die het originele medicijn voor de laagste prijs aanbiedt. Dus wil je slaappillen kopen, dan helpt de online aanbieder je aan de apotheek die deze hoge kwaliteit slaapmiddelen het voordeligst aanbiedt.

Posted on

Slaappillen kopen zonder recept?

Slaappillen kopen, kan dat zonder recept? Hieronder lees je er meer over.

Advies over slaappillen kopen

Weet je niet welke slaappillen je moet kopen? Vraag de uw arts om advies op maat.

 

Slaappillen kopen zonder recept: hoe werkt het?

Slaapmiddelen kopen zonder recept, is dat mogelijk? Je moest voorheen altijd een recept van je eigen arts hebben. Je hebt nog steeds een recept nodig. Dit kun je bij de online arts krijgen. Je vult online bij een geregistreerde arts je consultformulier in. Vervolgens wordt gezorgd dat een EU-geregistreerde online apotheek het medicijn uitlevert. Je kunt ook met het recept bij je eigen apotheek slaappillen kopen.

Zeker van levering

Medicijnen-Kopen.com werkt alleen samen met betrouwbare online aanbieders. Dit zijn aanbieders die stuk voor stuk werken met geregistreerde artsen en apotheken. Zo zijn wij er zeker van dat wanneer onze bezoekers slaappillen of andere medicijnen kopen of verkrijgen, ze ook daadwerkelijk hun product geleverd krijgen. Je krijgt dus het juiste product, zonder dat je daarvoor langs je eigen arts en apotheek moet.

Origineel product

Je kunt slaappillen kopen zonder recept via heel veel verschillende websites. Echter worden er veel namaakmedicijnen geleverd. Deze zijn uiteraard een stuk goedkoper dan het origineel, maar zijn zeker niet zonder gevaar. Bij een nepmedicijn wordt niet in de gaten gehouden hoeveel er van de werkzame stof in terechtkomt, en of de pil zuiver is. Met andere woorden: je loopt het risico dat je of heel veel van de werkzame stof binnenkrijgt, of een werkzame stof waarvan je het niet weet. Dit kan bijwerkingen en wisselwerkingen opleveren waar je potentieel dood aan kunt gaan. Wees dus voorzichtig met zomaar een slaapmiddel ergens vandaan halen!

Snelle service

Ook fijn is dat de bij onze aanbieders aangesloten apotheken meestal binnen 24 uur leveren (mits op tijd besteld). Zo kun je snel weer goed slapen.

Beste prijs

Wij werken met meerdere aanbieders die via gecertificeerde online apotheken medicijnen kunnen leveren. Elke apotheek heeft zijn eigen specialiteiten. Zo zorgen wij dat je altijd de medicijnen krijgt van de apotheek die het originele medicijn voor de laagste prijs aanbiedt. Dus wil je slaappillen kopen, dan helpt de online aanbieder je aan de apotheek die deze hoge kwaliteit slaapmiddelen het voordeligst aanbiedt.

Posted on Geef een reactie

Combi-Deal Lovegra + Kamagra for Her and Him kopen?

Combi-Deal Lovegra + Kamagra for Her and Him kopen

Special Lovegra For Her and Him Combi-Deal

Samen ontdekken of weet u al wat de uitwerking is? Het pilletje Lovegra 100 Mg voor de vrouw (Vrouwen Viagra). Dit is speciaal voor vrouwen ontwikkeld zodat ook zij een bevredigend seksleven kunnen ervaren. Het zorgt ervoor dat de doorbloeding tijdens de seks beter is, zodat het lichaam voorbereid is op seksuele handelingen, en zorgt er tevens voor dat nat worden een minder groot probleem is. Geen zorgen: het middel is getest en veilig bewezen. Door dit middel zal de vrouw sneller reageren op eventuele stimulatie en kunnen de sensaties een stuk prettiger, maar vooral intenser, aanvoelen. Hierdoor wordt seks een stuk leuker. Heeft u als vrouw bijvoorbeeld altijd veel moeite met klaarkomen? Door het gebruiken van Lovegra zou het zomaar kunnen zijn dat het allemaal ineens een stuk makkelijker gaat.

Kamagra For Her and Him Combi-Deal

Er zijn veel mannen die af en toe een klein erectieprobleem ervaren, maar dat betekent natuurlijk niet meteen dat je een erectiestoornis hebt. Medisch wordt er misschien dan wel gesproken van een erectiestoornis, maar er zijn vele bronnen die dat tegenspreken. Daarom wordt Kamagra veel gebruikt bij erectieproblemen.

Kamagra is de merknaam voor pillen met de werkzame stof Sildenafil Citrate van het bedrijf Ajanta Pharma. Kamagra 100 Mg. bevat, zoals de naam al doet vermoeden, 100 Mg Sildenafil Citrate. Ajanta Pharma is een bedrijf uit India dat al jaren Kamagra tabletten produceert.

Kamagra is een speciale tablet die mannen met erectiestoornissen kan helpen bij hun mannenprobleem. Deze tabletten bevatten de werkzame stof die ook in de bekende erectiepil Viagra zit.

Gebruik / werking Combi-Deal Lovegra + Kamagra

Het gebruik van Lovegra / Kamagra is eenvoudig. Sildenafil (de werkzame stof) heeft even de tijd nodig om in de bloedbaan opgenomen te worden, eenmaal in de bloedbaan komt deze stof tot uiting. Dit duurt ongeveer een half uurtje, na een uur is de werking maximaal. Wij raden dan ook aan om 1 tablet zo’n 30 – 60 minuten voor de seksuele activiteit in te nemen.

Kamagra zal ongeveer 4 – 6 uur werken in totaal, waardoor u de erectie voldoende lang aan kunt houden. Neemt de seksuele prikkeling af. Houd er rekening mee dat u een seksuele prikkel dient te ervaren, om met behulp van het tablet weer een stimulans te kunnen krijgen.

Bestellen / kopen Combi-Deal Lovegra + Kamagra?

Iedereen is natuurlijk bekend met Kamagra, maar hoe zit het precies met de Lovegra 100 Mg. voor vrouwen? Bestaat er eigenlijk Kamagra voor vrouwen? Het is het zusje van Kamagra en wordt gebruikt door vrouwen voor betere seksuele prestaties gebruiken vrouwen Lovegra.
Waar vroeger vrouwen vooral Viagra nog gebruikten, hoeft dat niet meer want Lovegra is een stimulatiemiddel ,nu ook aan de vrouw gedacht. Het is een middel voor vrouwen om een nog beter en bevredigender seksleven te krijgen. Het bevat namelijk de zelfde ingrediënt als Viagra en zorgt voor een goed doorbloeding van de vagina. De vrouw zal alle sensaties voelen in de vaginale streek en zullen meer gevoeliger zijn tijdens de seks.

Waarom zou ik Combi-Deal Lovegra + Kamagra kopen bestellen?

Veel vrouwen kunnen geen of moeilijke orgasmen krijgen en met middel zullen ze weer in staat zijn om optimaal te kunnen genieten. Zo zijn er zelfs met dit speciale middel meerdere orgasmes mogelijk.  De Lovegra 100 Mg tabletten die je bij medicijnen-kopen.com kunt kopen zijn wetenschappelijk samengesteld om intense seksuele bevrediging te bieden aan vrouwen die meer plezier in seks zoeken. Het vergroot bijvoorbeeld de vaginale rekbaarheid wat zorgt voor meer plezier tijdens de seks. Het is een opvallende roze pil en zijn 2 keer 2 tabletten verpakt. Het wordt namelijk geproduceerd door Ajanta Pharmaceutical en bevat 100 Mg Sildenafil Citraat. Wanneer je het inneemt zal het ongeveer 45 minuten duren voordat het werkt en het zal 4 tot 6 uur werkzaam blijven.

Eigenschappen Lovegra 100 Mg.

 • 2 tabletten
 • Inhoud tablet: 100 Mg. Sildenafil
 • Tijdsduur werking: 4-6 uur
 • Tijdsduur voor inname: 45 minuten- innemen via de mond
 • Fabrikant: Ajanta Pharma
 • Smaak: Neutraal

Eigenschappen Kamagra 100 Mg.

 • 2 tabletten
 • Inhoud tablet: 100 Mg. Sildenafil
 • Tijdsduur werking: 4-6 uren
 • Tijdsduur voor inname: 30-60 minuten – innemen via de mond
 • Fabrikant: Ajanta Pharma
 • Smaak: Neutraal
Posted on Geef een reactie

Zolpidem bij ons bestellen?

U kunt bij ons zeer snel en eenvoudig Zolpidem bestellen.
Via onze webwinkel kunt u eenvoudig en snel zolpidem en alle andere medicijnen en anabolen bestellen.

Wij werken snel en anoniem en geven leverings garantie na iedere geldige geaccordeerde betaling .

Zolpidem en alle andere medicijnen en anabolen veilig en snel online kopen zonder doktersvoorschrift op deze veilige handige webshop www.medicijnen-kopen.com . Al onze producten zijn van originele kwaliteit.

Zolpidemtartraat Kopen.

Zolpidem kopen is een slaapmiddel. Artsen schrijven het voor bij slapeloosheid.

Slapeloosheid

Zolpidem kopen

Door pijn, nare gebeurtenissen, lawaai en zorgen kunt u soms moeilijk in slaap komen. Zolpidem vermindert de spanning die hierbij ontstaat en maakt suf. Dit bevordert dat u in slaap valt en beter doorslaapt.

Effect Zolpidem kopen 

Binnen een halfuur na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. De werking begint binnen een half uur en houdt ongeveer zes uur aan. Klik voor meer informatie over medicijnen bij slapeloosheid.

Zolpidem kopen

 

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerking is sufheid.

Houd er rekening mee dat de bijwerkingen ook de volgende dag nog kunnen voortduren. Zorg ervoor dat u na inname van dit middel ten minste 6 uur onafgebroken kunt slapen, anders zult u extra hinder ondervinden van de bijwerkingen.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig Zolpidem kopen 

 • Sufheid, vermoeidheid, duizeligheid en dubbelzien. Hierdoor ontstaat een verminderd reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Voorkom ongelukken in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u ‘s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen. U kunt van deze bijwerking ook ‘s ochtends nog last hebben. Zelf heeft u dat vaak niet door.

Zelden Zolpidem kopen 

 • Gewichtstoename door meer eetlust.
 • Bittere smaak in de mond.
 • Gewenning. Dit treedt op na enkele weken geregeld gebruik als slaapmiddel. Het werkt dan minder goed dan voorheen. Gebruik het middel daarom bij voorkeur alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.
 • Slaapstoornissen, zoals nachtmerries (aan het einde van de nacht), slaapwandelen en nachtelijk eten.

Van de volgende bijwerkingen heeft u vooral last de eerste uren na inname, bijvoorbeeld als u wakker wordt of te vroeg ontwaakt.

Zelden heeft u er ook overdag last van

 • Emotieloosheid en afname van de libido (seksueel verlangen).
 • Draaierigheid of licht gevoel in het hoofd.
 • Geheugenverlies, vooral van gebeurtenissen tot enkele uren na inname van de tablet. U kunt de kans hierop verkleinen door minstens zeven of acht uur te slapen na inname van de tablet.
 • Depressieve gevoelens. Tijdens het gebruik van dit middel kan een niet eerder opgemerkte depressie aan het licht komen. Neem in dat geval contact op met uw huisarts.
 • Maagdarmklachten, zoals verstopping, diarree of misselijkheid. Deze bijwerkingen horen na enkele dagen over te gaan. Wanneer u hier last van blijft houden, neem dan contact op met de arts.

Zeer zelden

 • Onrust, verwardheid en waanbeelden. Kinderen en ouderen zijn hier extra gevoelig voor. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
 • Als u last van slaapapneu (een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap) heeft, kunt u hier meer last van krijgen door dit middel. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit kan zich uiten in ‘angio-oedeem’: een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor zopiclon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Wanneer?

Neem dit middel vlak voor het slapengaan in en niet eerder. De werking treedt namelijk binnen een halfuur in.

Hoe lang?

Als u dit middel af en toe eens gebruikt, kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties. Bij gebruik gedurende meer dan een week heeft u kans op ‘ontwennings-slapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van Zolpidem om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en niet langer dan twee weken achter elkaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Kunt u ‘s nachts niet slapen en wilt u alsnog een tablet innemen? Dit kan, maar houdt u er rekening mee dat het middel in elk geval zes uur blijft werken. Als u eerder moet opstaan, kunt u moeilijk wakker worden en heeft u overdag een verminderd reactievermogen.Neem niet meer dan één dosis voor één nacht, ook al kunt u na die ene dosis niet inslapen of doorslapen!

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan…

Autorijden?

Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, verminderde coördinatie, trager denken, duizeligheid en dubbelzien. U mag vanaf 8 uur na de laatste inname weer autorijden.Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden.Heeft u zolpidem bijvoorbeeld om 23 uur ’s avonds ingenomen? Dan mag u de volgende dag na 7 uur ’s ochtends weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

Alcohol drinken?

U kunt beter geen alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel, alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel.

Alles eten?

U mag alles eten.

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.
 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u 2 of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Telaprevir, een medicijn tegen hepatitis C. De hoeveelheid zolpidem in het bloed kan door dit medicijn dalen. Hierdoor vermindert de werkzaamheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen, mogelijk kan de arts een ander medicijn voorschrijven.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat kinderen van moeders die vlak voor de geboorte dit middel slikten, vaak zo versuft en slap zijn dat er na de geboorte ademhalingsproblemen kunnen optreden.Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u stoppen of (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding

Als slaapmiddel kunt u dit middel een enkele maal gebruiken. Vervang wel de eventuele nachtvoeding door flesvoeding. Het komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Bij een beperkt gebruik zal het kind daar geen last van hebben. Als u het ‘ s avonds inneemt is het grootste deel ‘s ochtends weer uit de moedermelk verdwenen. Overdag kunt u dus veilig borstvoeding geven.

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar gebruikt heeft, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan geen ontwenningsverschijnselen op.Heeft u het meerdere dagen achter elkaar gebruikt en gebruikt u het dan ineens niet meer, dan heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van zolpidem om in slaap te vallen. Dit effect kan een tot twee nachten voortduren. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar.
Posted on Geef een reactie

Andere medicatie nodig dan we online hebben dit kan op bestelling!

Online medicijnen kopen via webshop bestellen

Heeft u een medicijn niet gevonden in onze webshop? Wij kunnen veel meer medicatie aanbieden dan we online hebben staan!

Vanwege de houdbaarheid hebben we ervoor gekozen om de veelgebruikten medicijnen aan te bieden en het grootste deel van alle medicatie daarvan hebben we ook op voorraad om snel te kunnen leveren.

Wij helpen u graag met de juiste medicijnen

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten de medicijnen krijgen die ze nodig hebben. Eenvoudig, zonder gedoe, online en keurig na betaling met een trackcode thuis laten bezorgen door PostNL.

Privacy

Een apotheek verwerkt dagelijks honderden gegevens. Gegevens over mensen en hun medicijnen. Wij werken met strikte regels, want het gaat om gevoelige gegevens. U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig worden vastgelegd en dat ze correct worden toegepast.

Gegevens over uzelf en over uw medicijnen

In de digitale systeem staan gegevens over u, zoals uw naam, adres en andere contactgegevens. Wij behandelen alle uw informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim. Uw huisarts, specialist of een andere zorgverlener schrijft u een medicijn voor.

Online

Geen wachtrij, 24 uur per dag kunnen bestellen wanneer u het uitkomt. Wij kunnen alleen niet adviseren welk product u het beste kunt gebruiken. Die informatie zult u zelf aan uw arts moeten vragen.

Welk medicijn zou u graag willen bestellen?

Stuur ons uw vraag via sales@medicijnen-kopen.com en wij zo snel mogelijk reageren betreft de mogelijkheden.

Medicijnen-Kopen.com
Hét handige online adres voor al uw medicijnen!

 

Posted on Geef een reactie

Methylfenidaat weer verkrijgbaar in onze webshop

Methylfenidaat weer verkrijgbaar in onze webshop, Als enige in Europa weer Methylfenidaat op voorraad en te bestellen in onze veilige handige webshop www.medicijnen-kopen.com

Productbeschrijving: Inhoud Methylfenidaat 10 Mg

30 tabletten

Methylfenidaat verbetert de aandacht en stemming. Ook Concerta wordt voorgeschreven voor ADHD en bevat eveneens Methylfenidaat. Het verschil tussen Methylfenidaat en Concerta is dat Concerta langer doorwerkt;
bij ADHD (aandachtstekort-stoornis) en narcolepsie (slaapziekte). Soms bij mensen op hun sterfbed, om de sufheid door sterke pijnstillers te verminderen en de stemming te verbeteren.

Wat is ADHD?

ADHD is een gedragsstoornis die kan voorkomen bij kinderen en bij volwassenen.

Kinderen met ADHD zijn hyperactief, impulsief, opstandig en kunnen zich niet concentreren. Naar schatting hebben in Nederland 30.000 tot 100.000 kinderen ADHD; 40.000 van hen worden behandeld (1).

Volwassenen met ADHD voelen zich onrustig en kunnen zich ook moeilijk concentreren.

Wat is Narcolepsie?

Narcolepsie is een slaapziekte. Mensen met narcolepsie hebben overdag last van onbedwingbare slaapaanvallen, ook al hebben zij de nacht daarvoor goed geslapen.

Tabletten en capsules met verlengde afgifte: ’s ochtends innemen. Methylfenidaat werkt na 1 tot 2 uur. Kijk op het etiket of u het voor, tijdens of na het ontbijt moet innemen. Heel doorslikken, zonder te kauwen.

Tabletten met verlengde afgifte werken 12 uur lang. Capsules met verlengde afgifte 8 uur.

Gewone tabletten werken na 1 tot 2 uur en 3 tot 6 uur lang. Meestal gebruikt u deze 3 keer per dag. Neem de laatste tablet niet later dan 4 uur voor u gaat slapen. Anders kunt u moeilijk in slaap komen.

U kunt rusteloos, slapeloos, nerveus of duizelig worden. Andere bijwerkingen zijn misselijkheid, buikpijn, minder eetlust en hoofdpijn. Soms helpt het om het medicijn met wat voedsel in te nemen.

Rijd geen auto zolang u duizelig, rusteloos of nerveus bent. Pas op met alcohol. Dit kan uw beoordelingsvermogen extra verslechteren.

Gebruikt u Methylfenidaat al een paar weken? Stop dan niet in een keer. Bouw het langzaam af in overleg met uw arts of apotheker.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Als u snel last van uw maag krijgt, kunt u de tabletten of de capsules het beste met wat voedsel innemen.

 • Gewone tabletten (Medikinet en Methylfenidaat): innemen met een half glas water.
 • Tabletten met verlengde afgifte (Concerta en Kinecteen): slik de tabletten heel door met een half glas water, zonder te kauwen. De tabletten zijn voorzien van een beschermende laag die het werkzame bestanddeel langzaam gedurende de hele dag afgeeft aan het lichaam. Als u de tabletten kauwt of fijnmaakt gaat het beschermende laagje kapot en komt al het werkzame bestanddeel onbedoeld tegelijk vrij.

Wanneer? 

Gewone tabletten (Medikinet en Methylfenidaat)
Gebruikelijk is dan dat u de eerste tablet ‘s ochtends neemt, meteen na het opstaan, en de tweede rond één uur ‘s middags. Het werkt dan gedurende de hele dag. Neem de laatste dosis niet later dan 4 uur voor het slapengaan, omdat u anders moeite met inslapen kan krijgen.

Als de tabletten zijn uitgewerkt, na 3-6 uur, kunt u korte tijd extra actief zijn. Door de tijdstippen goed te plannen, kunt u proberen de verhoogde activiteit op een rustig moment van de dag te laten vallen.

Hoe lang?

ADHD
Na ongeveer 4 weken kunnen u en de arts meestal beoordelen of de behandeling aanslaat. Het is aan te raden dit ook zelf bij te houden, bijvoorbeeld door het gedrag dagelijks in een cijfer uit te drukken.

Hoe lang u dit medicijn moet gebruiken, verschilt. Meestal moet u dit medicijn langdurig gebruiken. Wanneer u het langer dan een jaar moet gebruiken, adviseert de arts meestal één of meer keren per jaar gedurende enkele weken te stoppen. Tijdens deze ‘medicijnvakantie’ kunnen u en de arts beoordelen of Methylfenidaat nog nodig is. Mogelijk bent u inmiddels voldoende in staat met de aandachtsstoornis en de overmatige activiteit om te gaan, zodat de Methylfenidaat niet meer nodig is.

Narcolepsie
Methylfenidaat geneest uw aandoening niet, maar werkt alleen tegen de verschijnselen van narcolepsie. U zult dit medicijn daarom meestal langdurig moeten gebruiken.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • HoofdpijnRaadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft. Mogelijk kan de dosering worden verlaagd.
 • Slapeloosheid en zelden moeite met inslapenrusteloosheid en hyperactiviteit. Daarom is het belangrijk de gewone tabletten niet later dan 4 uur voor het slapengaan te nemen en de tabletten of capsules met verlengde afgifte zo vroeg mogelijk ‘s ochtends te nemen.
 • NervositeitRaadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Misselijkheid en zelden buikpijn, braken en diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren. U kunt soms ook meer dorst hebben. Ook kunt u last hebben van een droge neus en keel.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Minder eetlust, waardoor gewichtsverlies optreedt. U kunt deze bijwerking verminderen door het medicijn bij het eten in te nemen. Raadpleeg uw arts als het eten echt een probleem gaat worden.
 • Duizeligheid. U kunt deze bijwerking verminderen door het medicijn bij het eten in te nemen. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft. Mogelijk kan de dosering worden verlaagd.
 • Hartkloppingen, versnelde hartslag en verhoogde bloeddruk. Daarom controleren sommige artsen dit regelmatig (bijvoorbeeld elk half jaar).
  Gebruik Methylfenidaat niet als u een hartafwijking heeft. Raadpleeg uw arts als u last heeft van een verhoogde bloeddruk.
 • Hartaandoeningen, zoals hartkramp (angina pectoris) en meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen met hartkramp (angina pectoris) of al eerder een hartaanval hebben gehad. Neem contact op met uw arts als uw hartkramp verergert of als u plotseling last heeft van pijn op de borst.
 • Extra prikkelbaarheid en snel uit het evenwicht zijn. Het effect op de concentratie bij mensen met ADHD kan nog wel aanwezig zijn. Overleg met de behandelend arts als u vindt dat deze extra prikkelbaarheid niet opweegt tegen de verbetering in concentratie en aandacht. Mogelijk is de dosering te hoog en zijn er minder tabletten per dag nodig.
 • Bepaalde psychische aandoeningen kunnen verergeren, zoals ernstige geestelijke verwarring en ernstige angststoornissen. De arts zal Methylfenidaat dan meestal niet voorschrijven.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Tics, zoals bij het syndroom van Gilles de la Tourette, verbeteren vaak bij gebruik van dit medicijn. Maar bij ernstige tics of bij gebruik van een hoge dosering kunnen ze soms ook verergeren. Als dit gebeurt, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk kan de dosering worden verlaagd.
  Mensen met schizofrenie (psychose) kunnen meer klachten krijgen. U kunt dan hallucinaties (waandenkbeelden) krijgen. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van deze klachten voordat u het gaat gebruiken.
 • Sneller last van koude handen en voeten. Dit is het gevolg van het nauwer worden van de bloedvaten. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het medicijn slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking doordat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.
 • Kortademigheid en hoestenRaadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Verlies van spontaniteit. Mocht u dit merken, vraag dan uw arts om advies. Mogelijk kan de dosering enigszins worden verlaagd.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Slaperigheid en vermoeidheid. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zoals autorijden, als u last heeft van deze bijwerking.
 • Minder zin in vrijen. Bij mannen: moeilijker krijgen van een erectie en langdurige en soms pijnlijke erectie. Als deze pijnlijke erectie langer dan vier uur duurt, moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
 • Trillende handen, spier- of gewrichtspijn, stijfheid en moeite met lopen en spreken. Ook kan tandenknarsen en een tintelend gevoel in handen of voeten voorkomen. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Wazig zien, dubbelzien, droge ogen, duizelingen en slap gevoel en spierzwakte.
 • Veel zweten.
 • Huiduitslag, jeuk of galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid voor dit medicijn, maar dat hoeft niet. Zie Zeer zelden Overgevoeligheid. Raadpleeg daarom bij huiduitslag uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u merken aan huiduitslag, galbulten, jeuk of gewrichtspijn. In zeer zeldzame gevallen ontstaat koorts, zwellingen in het gezicht, lippen, tong, mond en keel of een ernstige huidafwijking. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor Methylfenidaat. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Bij jarenlang gebruik, kan een depressiviteit ontstaan. Merkt u dit, raadpleeg dan meteen de arts, zodat deze kan beoordelen of u met het gebruik moet stoppen. Raadpleeg uw arts als u nu depressief bent of dit in het verleden was. Dit medicijn kan opnieuw depressiviteit uitlokken.
 • Meer kans op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of u kunt kortdurend buiten bewustzijn raken. Als dit gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.
 • Als u epilepsie heeft en niet aanvalsvrij bent, kunt u meer aanvallen krijgen. Overleg met uw arts.
 • Borstvorming bij mannen. Als u stopt met Methylfenidaat, gaat deze bijwerking weer over.
 • Een iets verhoogd risico op een beroerte. Een beroerte merkt u aan plotselinge klachten. Deze kunnen zijn verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld), verward spreken en denken, verlammingen aan arm of been, verlies van gezichtsvermogen, en tintelingen. Waarschuw onmiddellijk een arts

Voor meer informatie kunt u terecht bij apotheek.nl

 

Extra Informatie

PRODUCT Methylfenidaat
TABLET OF CAPSULE Tablet
AANTAL 30
MG/TABLET 10 mg
INFO Hier kunt u discreet zonder recept alle medicijnen uit de Nederlandse apotheek kopen. Bij ons heeft u geen doktersrecept nodig. Alle medicijnen zijn 100% origineel met Nederlandse bijsluiter uit de Nederlandse apotheek.
Posted on Geef een reactie

Zo weet je of iemand anabolen gebruikt

Zo weet je of iemand anabolen gebruikt

Zo weet je of iemand anabolen gebruikt

Vraag jij je af of die ene kleerkast in je gym een fervent anabolengebruiker is? Deze vraag rechtstreeks op diegene afvuren is niet altijd een slimme manier, je weet nooit hoe iemand reageert. Gelukkig zijn er andere manieren om te ontdekken of iemand anabolen gebruikt.

Ethan Benda is er inmiddels aan gewend dat hij bekend staat als verdachte. Gezien zijn leeftijd (41) en fysieke gesteldheid (ripped), snapt hij waarom mensen die hij niet goed kent er automatisch vanuit gaan dat hij anabolen gebruikt. ”Ik zie er als veertiger veel beter uit dan toen ik een twintiger was, logisch dat veel gasten denken dat ik iets gebruik,” zegt hij.

Zijn eigen ervaring zorgt ervoor dat hij voorzichtig is in het oordelen over anderen. Als personal trainer en fanatiek beoefenaar van Braziliaanse jiu-jitsu en natuurlijke bodybuilding, geldt dit ook voor zijn cliënten. Zijn klantenbestand bestaat voornamelijk uit mannen van middelbare leeftijd, van wie hun huisartsen veelal hormoonvervangingstherapieën voorschrijven. ”Ik kan je vertellen dat het meestal niet de mannen zijn waarvan je het zou verwachten,” zegt hij. De stijging in testosteron door deze therapie is niet hoog genoeg om fysieke veranderingen op te merken. Maar het geeft hen wel extra energie voor een workout en zorgt voor een sneller herstel. Dit, in combinatie met een beter humeur en een hoger libido, is alles wat zijn cliënten verwachten van deze steroïden.

”De meeste mannen willen zich gewoon goed voelen, het is niet de bedoeling om er uit te zien als een bodybuilder,” zegt Benda. Als ze dat wel willen, ”dan gaan ze all-in, en spuiten ze zich vol met hardcore steroïden.”

Maar zelfs aan deze mannen, degenen die niet op doktersvoorschrift steroïden gebruiken, is met het blote oog niet te zien dat ze anabolen gebruiken. ”Van alle mannen die aan mij bekend hebben anabolen te gebruiken, zag minstens 90 procent er niet uit als een bodybuilder,” zegt Michael Scally, een arts die meer dan duizend voormalige en huidige anabolengebruikers onder behandeling heeft (gehad). ”Ze hebben geen vetpercentage van 6 tot 8 procent. Ze zijn niet groot. Ze zien er gewoon uit als twintigers, dertigers en veertigers. Ze gebruiken gewoon anabolen om sneller in vorm te komen,” zegt hij.

De uitschieters
Laten we eenvoudig beginnen: Het is niet moeilijk om te zien of iemand succesvol anabolen gebruikt. Harrison Pope, professor psychiatrie aan Harvard Medical School, ontwikkelde de vetvrije massa index (FFMI). Dit is een berekening van je lengte, gewicht en vetpercentage dat aangeeft hoe fit je daadwerkelijk kunt zijn zonder steroïden.

Hij ontwikkelde deze indicatie na jarenlang onderzoek. In sportscholen in en rondom Boston bestudeerde hij anabolengebruikers en vergeleek hen met niet-gebruikers uit dezelfde sportschool, en met bodybuilders uit verschillende sportscholen. In 1995 schatte Pope met zijn co-auteurs de FFMI’s van de Mr. America winnaars tussen 1939 en 1959, voordat steroïden vrij verkrijgbaar waren. De gemiddelde FFMI was 25.4. Eén van de hoogste FFMI’s was die van George Eiferman, Mr. America 1948 met een FFMI van 27.7. Zijn bovenlichaam stond later model voor de bekende cartoon George of the Jungle. Zelfs met al onze huidige kennis, is een FFMI van maximaal 25 de grens voor natuurlijke bodybuilders. Alles boven 26 of 27 is verdacht.

Dus dat is het eenvoudige gedeelte: Als je iemand ziet die extreem droog is en wel degelijk groter is dan de bodybuilding kampioen van vóór de opkomst van steroïden, gebruikt diegene waarschijnlijk anabolen die deze mannen niet tot hun beschikking hadden.

Maar om er nou vanuit te gaan dat als iemand een FFMI onder de 25 heeft, geen gebruik maakt van anabolen is ook niet juist. In 2011 ontdekte Pope samen met zijn collega’s dat het gemiddelde FFMI van anabolengebruikers 23.2 is, maar iets hoger dan het gemiddelde van niet-gebruikers (22.8). Het onderzoek onderzocht ook lifters die menselijke groeihormonen combineerden met anabolen, hun gemiddelde was 26.2.

Dus, als je een lichaam wil opbouwen dat alleen mogelijk is met anabolen, heb je waarschijnlijk meer nodig dan alleen anabolen. Pope’s onderzoek toont ook de grootste verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers aan. Anabolen vergroten voornamelijk de grootte van de spieren rondom de schouders: rugspieren, trapezius, borstspieren, bovenarmen en schouderspieren. (Dit zijn ook de plekken waar acné door anabolengebruik veelal verschijnt). Wat jij hiervan kunt leren? De man die gezegend is met trapezius groot genoeg om hun eigen leven te leiden, hebben hoogstwaarschijnlijk wat farmaceutische ondersteuning gehad (anabolen dus).

Bijwerkingen
Tot zover hebben we je de intentionele effecten van anabolengebruik getoond, en alleen bij lifters die succesvol anabolen gebruiken om beesten te worden. Maar het zit ‘m in de bijwerkingen, die meestal de meest opvallende signalen afgeven.

Een voorbeeld van MH editor Lou Schuler:
Midden de jaren 90 in een buitenwijk van LA, stapte ik mijn sportschool binnen. Ik hoorde iemand met een ietwat zwaardere stem dan mezelf praten in een telefoon in de hal. Niets opvallends zou je zeggen, dat dacht ik ook. Totdat ik zag dat het Heather Tristany was, professioneel bodybuildster.

De anabolen zorgden er niet alleen voor dat haar stembanden dikker werden, wat voor een mannelijke stem zorgt, maar ze zorgden ook voor imposante spieren en een strakke en mannelijke kaaklijn. Dit zijn typische bijwerkingen van anabole androgene steroïden (AAS). Ze zijn allemaal afgeleiden in een synthetische vorm van het natuurlijke menselijke groeihormoon testosteron. Dit verklaart haar extreme spiergroei als haar bijwerkingen in de vorm van manachtige kenmerken.

Een drastische invasie van toegediend testosteron in je lichaam zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid hiervan verandert in steroïde hormonen, zoals oestrogeen. Dit kan leiden tot borstvorming. En dan hebben we het over manboobs, niet die brede borst die je altijd al wilde.

Ook kan het leiden tot dihydrotestosteron, een chemische verbinding die vaak in verband wordt gebracht met haaruitval en een vergroot prostaat.
Maar de meest sterke signalen van anabolengebruik zijn degenen die je niet kunt zien.

Veel betekende testen
Scally ontwikkelde zich tot een echte anabolenspecialist toen hij op zijn 35flink aan het uitdijen was. Hij begon met trainen, en kreeg als anesthesist veel vragen over de consequenties van anabolengebruik. ”De moeilijkste vraag die ik kreeg was, ‘hoe krijg ik mijn oude lichaam terug nadat ik stop met anabolen?”’

In de jaren 90 was men er nog van overtuigd dat na het stoppen met anabolen, het zeer waarschijnlijk was dat oud-gebruikers uiteindelijk hun normale hormoonproductie zouden terugkrijgen, en hun fysieke en emotionele gesteldheid weer in balans zou komen. Scally was er echter van overtuigd dat dit niet zo simpel zou liggen. De wetenschap bevestigt inmiddels zijn vermoedens.

Veel van hen bleken namelijk te lijden aan anabole steroïde- geïnduceerde hypogonadisme. De symptomen hiervan zijn onder andere spier- en krachtverlies, aankomen in vet, botafbraak, slechte nachtrust, erectiestoornissen, depressie, prikkelbaarheid en vermoeidheid. Omdat het lichaam is gestopt met het produceren van sperma, zijn oud-gebruikers vaak de eerste maanden tot jaren na het stoppen onvruchtbaar.
Soms, zegt Scally, is dat een teken waar je aan kunt merken dat iemand anabolen heeft gebruikt: diegene probeert dan een gezin te beginnen, maar het lukt hen niet om zwanger te worden. Als daar ook nog eens bijkomt dat hij bijvoorbeeld vrij kleine ballen heeft (we gluren allemaal in de kleedkamer), striae of acné op zijn armen en/of manboobs heeft dan weet je genoeg.

Natuurlijk zijn er ook andere verklaringen voor dergelijke problemen. Niet alleen oud-gebruikers hebben last van acné op latere leeftijd, en manboobs komen bij 50 procent van de tieners voor. Bij de meesten verdwijnen deze, maar er zijn mannen die hier altijd last van blijven houden.

De beste manier om er achter te komen is een bloedetest. ”Als je hCG in iemands bloed vindt, kun je er 100 procent van uitgaan dat diegene anabolen gebruikt,” zegt Scally. Dat is omdat hCG (humaan choriongonadotrofine) een hormoon is wat vrouwen aanmaken tijdens de zwangerschap, wat veelal wordt gebruikt bij het vergroten van verkleinde ballen en bij het herstellen van normale testosteronlevels.

Oogbaltest

Jij gaat natuurlijk geen bloedtest aanvragen voor die ene gast in de gym waarvan je vermoed dat hij anabolen gebruikt. Ook ga je niet uitvoerig zijn ballen bestuderen en informatie bij zijn huisarts over zijn vruchtbaarheid opvragen. Maar je bent vast nog steeds benieuwd. En je bent niet de enige. Als je zoekt op Google naar ”how to tell if someone …” krijg je als eerste van de eerste suggesties ”….is on steroids”.

Dus waar kun je op letten?

”Sneller dan normale progressie is altijd een teken,” zegt Benda. ”Na ongeveer drie jaar liften, neemt spiergroei aanzienlijk af. Als iemand me vertelt dat diegene 10 kilo in spieren is aangekomen, dan weet ik dat diegene nog niet jarenlang traint, aan de anabolen zit of mij totale onzin probeert te verkopen.”

Een ander voorbeeld: als iemand er maandenlang uitziet alsof hij bijna meegaat doen aan een wedstrijd, of als een mega gespierde cover model, zonder aan te komen of spieren af te breken, dan weet je genoeg.

Maar ook dat is geen perfect signaal. Het is mogelijk dat diegene gewoon een genetische freak is. ”Ik ben in de afgelopen 15 jaren maar liefst één iemand tegengekomen die alle uiterlijke kenmerken vertoonde van anabolengebruik, maar waarvan ik zeker weet dat diegene niets gebruikte,” zegt Benda. ”Hij werd nooit moe, bouwde snel spieren op en was het hele jaar door droog gespierd. Maar dat is dus één op de honderden atleten die ik hebt getraind. Een zeldzaam geval.”

Er is één sneaky en effectieve manier om je vraag te beantwoorden: Praat met hem over anabolen. Zo kom je er achter of die ene gast anabolen gebruikt of heeft gebruikt. ”De gemiddelde (oud-)anabolengebruiker heeft meer kennis over steroïden dan de meeste doktoren,” zegt Scally.

Tenzij die gast natuurlijk een dokter is. Anders kun je er van uitgaan dat zijn diepe kennis over anabolen is opgedaan door eigen ervaring.

Posted on Geef een reactie

Medicatie voor ADHD

Medicatie voor ADHD

Medicatie heeft een belangrijke plaats in de behandeling van ADHD. Veel mensen vragen ons of het niet zonder medicatie kan. Wij vinden van niet. Behandeling met medicatie is zeer effectief.

Bij de meerderheid van de patiënten worden de symptomen veel beter hanteerbaar. ADHD is een neurobiologische stoornis. Er is een verminderd functioneren van bepaalde gebieden van de hersenen en een verminderde activiteit van boodschapperstoffen, de neurotransmitters, zoals dopamine en noradrenaline. Medicatie corrigeert deze verminderde activiteit.

Wat kunt u verwachten van medicatie?

Als het middel werkt zeggen onze patiënten zich rustiger te voelen, helderder in hun hoofd, geen door elkaar tuimelende gedachten meer maar letterlijk de hersens beter bij elkaar. Er is ook veel minder chaos in handelingen, meer overzicht in planning en zaken die voorheen niet gedaan werden (of half), komen nu wel af. Het lijkt wel of er meer zin ontstaat in structuur in het leven brengen. Opruimen wordt makkelijker, de studie en het huishouden zijn wel te overzien. Er wordt beter geluisterd en er worden minder dingen vergeten. Wat ook als heel prettig ervaren wordt is dat er minder conflicten zijn: doordat de impulsiviteit afneemt zijn er minder vaak ruzies.

Veel mensen zijn bang dat ze zich niet meer zichzelf zullen voelen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van medicatie. Wij zoeken daarom met u naar het juiste medicijn in de juiste dosering, totdat u zich meer zichzelf voelt.

Er is een aantal medicijnen voor de behandeling van ADHD. Middelen van eerste keus zijn de stimulantia. Zij compenseren de tekorten aan dopamine en/of noradrenaline door remming van de heropname of door de productie te stimuleren. Stimulantia zijn bij goed gebruik veilig, doeltreffend en niet verslavend.

Methylfenidaat

Methylfenidaat remt de heropname van dopamine en noradrenaline. Het is een amfetamine, is niet verslavend en het geeft geen kick. Het ‘zet de rem aan’, bevordert de concentratie, de innerlijke rust neemt toe en veel patiënten benoemen een toename van daadkracht. Methylfenidaat werkt maar 2 tot 4 uur. Als het uitwerkt kun je last krijgen van rebound (versterkte onrust). Daarom is het heel belangrijk dat het de hele dag door regelmatig wordt ingenomen. Bijwerkingen zijn: hoge bloeddruk, hoofdpijn, hartkloppingen, problemen met inslapen en verminderde eetlust. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild en van voorbijgaande aard. Tabletten bevatten 10 mg. De juiste dosis en de innamefrequentie moet in samenwerking met een arts bepaald worden, meestal in een opbouwschema. Elke 2 uur een tablet moeten nemen is bijna onmogelijk vol te houden. Daarom zijn er ook langer werkende preparaten op de markt. De bekendste hiervan is Concerta (oros-Methylfenidaat). Het is Methylfenidaat in een capsule die langzaam steeds wat afgeeft. Het werkt daardoor ongeveer 12 uur. De kans op uitwerken en reboundverschijnselen tijdens de dag is hierdoor kleiner. De dag van een volwassene duurt ongeveer 16 uur. Dit betekent dat er doorgaans 2x daags een capsule zal worden genomen of dat er losse tabletten worden bij gebruikt als de eerste dosis is uitgewerkt.

Andere langwerkende preparaten met Methylfenidaat zijn: Medikinet CR, Equasym XL en Sandoz Retard.

Dexamfetamine

Deze amfetamine bevordert de afgifte van dopamine en noradrenaline. Het heeft een iets langere werkingsduur dan Methylfenidaat, ongeveer 5 uur, en het geeft iets mildere bijwerkingen. Het is ongeveer twee keer zo sterk als Methylfenidaat. Tabletten bevatten 2,5 Mg. Volwassenen komen meestal goed uit met 3x daags een dosis.

Bupropion

Bupropion (Wellbutrin XR) is een heropnameremmer van dopamine en noradrenaline.
Het langzaam werkende Wellbutrin XR kan eenmaal daags genomen worden en is ook effectief bij depressies. Het effect op de innerlijke onrust en de concentratie laat langer op zich wachten dan bij de stimulantia. De werking is doorgaans merkbaar na 2 weken. Na 4 weken kan de dosis worden verhoogd. Misselijkheid, hartkloppingen en hoofdpijn komen in het begin voor als bijwerkingen maar dienen na enige weken te verdwijnen.

Atomoxetine

Atomoxetine (Strattera) is een heropnameremmer van met name noradrenaline. Het werkt 24 uur, u hoeft het dus ook maar eenmaal per dag in te nemen. De werking begint na 2 à 3 weken. Pas na 6 weken kan goed beoordeeld worden of het effectief is. De bijwerkingen zijn in het begin misselijkheid, moeheid en duizeligheid; griepachtige verschijnselen. Dit gaat doorgaans na een paar dagen weer over.

Melatonine

Omdat veel volwassenen met ADHD een verschoven slaapritme hebben, later inslapen dan gewenst, ontstaat er vaak vermoeidheid. Melatonine kan helpen het ritme te herstellen. Het is een lichaamseigen hormoon, dat onder invloed van licht wordt afgebroken en wordt aangemaakt als het donker wordt. Zo beïnvloed het uw bioritme. Er worden nauwelijks bijwerkingen gemeld. Het is ook als voedingssupplement te koop bij de drogist. Bij ernstige slaapproblemen wordt tussen de 2 en 5 mg voorgeschreven.

Goed om te weten

Bij volwassenen worden de meeste middelen off-label voorgeschreven. Wij weten dat ze een mooi effect op de kernsymptomen kunnen hebben maar de middelen worden ingezet terwijl er officieel een andere indicatie voor is. Uw arts zal dit aan u uitleggen.

Posted on Geef een reactie

medicijnen worden duurder door nieuw beleid!

medicijnen worden duurder door nieuw beleid!

Zorgverzekeraars: medicijnen worden duurder door nieuw beleid!

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) waarschuwt in een brief aan de Tweede Kamer voor de gevolgen van een plan van minister (Medische Zorg). Die wil bijbetalingen voor geneesmiddelen maximeren op 250 euro per verzekerde per jaar.
De verzekeraars zijn nu bang dat fabrikanten door dat plan stoppen met de huidige compensatieregelingen en dat geneesmiddelenprijzen gaan stijgen.

Volgens ZN profiteren slechts 0,2 procent van de mensen van Bruins’ maximeringsmaatregel, terwijl veel meer patiënten juist met extra kosten te maken krijgen.

Zo krijgen verzekerden naast hun eigen risico straks ook extra rekeningen op de deurmat voor geneesmiddelen. Bovendien is het systeem om de bijbetalingen te maximeren bureaucratisch en duur.

Als de minister de bijbetalingen gaat maximeren op 250 euro, dan is het risico reëel dat veel fabrikanten stoppen met hun terugbetaalregeling. Hierdoor gaan mensen, die nu alleen op papier een bijbetaling hebben, straks daadwerkelijk bijbetalen”, stelt de koepelorganisatie.

De gevolgen voor individuele patiënten zijn volgens ZN niet te voorspellen.

Onbegrijpelijk
ZN steunt het kabinet om de stapeling van eigen betalingen in de zorg te verminderen, maar vindt het “onbegrijpelijk dat de minister kiest voor een groot bureaucratisch systeem in plaats van maatwerkoplossingen voor de kleine groep patiënten met hoge bijbetalingen”.

Minister Bruins wil lagere maximumprijzen voor geneesmiddelen, scherper inkopen en beter kijken welke geneesmiddelen tegen welke prijs worden vergoed, zo werd afgelopen vrijdag bekend. Hij hoopt door onder meer deze maatregelen over vier jaar 467 miljoen euro per jaar te besparen.

dreigt zich terug te trekken uit onderhandelingen in Nederland over de prijzen van nieuwe medicijnen. Het bedrijf is het niet eens met de kritiek op de hoogte van medicijnprijzen.

Mogelijk vallen hierdoor nieuwe geneesmiddelen van dit bedrijf buiten het verzekerde zorgpakket, heeft het bedrijf aan Het Financieele Dagblad (FD) laten weten. Janssen is onderdeel van het grote medische bedrijf Johnson & Johnson.

Het gaat om de onderhandelingen waarmee verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid kortingen bedingen op de introductieprijs van nieuwe medicijnen.

“Als lid van de farmaceutische industrie voel ik me hier opgejaagd wild. De behandeling die ons ten deel valt, is absoluut respectloos”, meent algemeen directeur Sonja Willems van Janssen Benelux.

Verbazing

Directeur Gerard Schouw van branchevereniging Nefarma zegt het beeld te herkennen dat Willems schetst. “Soms wordt in het buitenland met enige verbazing gereageerd op Nederlandse discussies over de geneesmiddelensector. In veel Europese landen is het beeld van de sector positiever.”

Schouw pleit voor een “open dialoog” tussen de sector, andere zorgpartijen en de overheid.

 

Overlevingskansen

Vanwege de discussies over de prijzen zouden nieuwe geneesmiddelen in Nederland relatief laat worden geïntroduceerd. Willems stelt dat kankerpatiënten in Nederland een lagere overlevingskans hebben door de moeizame introductie van nieuwe kankermedicijnen in ons land.

Willems ergert zich aan de beslissing van het ministerie van Volksgezondheid om een nieuw medicijn tegen bloedkanker voor de meeste patiënten nog niet te vergoeden, totdat er een kortingsregeling overeen is gekomen.

Willems benadrukt dat Janssen bijna een akkoord had gesloten met de zorgverzekeraars. “En dan het ministerie: we gaan er nog eens naar kijken. Patiënt wacht nog maar een jaar”, stelt ze.

Uitgaven

Farmabedrijven benadrukken vaak dat de uitgaven aan geneesmiddelen de afgelopen tien jaar nauwelijks zijn gestegen.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) stelt juist dat de kostenstijging beperkt is gebleven door ingrijpen van de overheid. Zij denkt dat er meer ingrepen nodig zijn om te voorkomen dat de uitgaven aan medicijnen alsnog flink stijgen.

Maandag wordt in de Tweede Kamer een hoorzitting gehouden over dure geneesmiddelen.