Concerta kopen

Concerta kopen.

Onder welke namen is Concerta kopen verkrijgbaar?

De werkzame stof in Concerta kopen methylfenidaat zit in de volgende producten: Concerta 54Concerta 27 , Concerta 36. Methylfenidaat, Equasym XL, Medikinet, Medikinet CR en Kinecteen.

Belangrijk om te weten over Concerta kopen

 • Methylfenidaat verbetert de aandacht en stemming.
 • Bij ADHD (aandachtstekort-stoornis) en narcolepsie (slaapziekte). Soms bij mensen op hun sterfbed, om de sufheid door sterke pijnstillers te verminderen en de stemmingte verbeteren.
 • Tabletten en capsules met verlengde afgifte: ’s ochtends innemen. Methylfenidaat werkt na 1 tot 2 uur. Kijk op het etiket of u het voor, tijdens of na het ontbijt moet innemen. Heel doorslikken, zonder te kauwen.
 • Tabletten met verlengde afgifte werken 12 uur lang. Capsules met verlengde afgifte8 uur.
 • Gewone tabletten werken na 1 tot 2 uur en 3 tot 6 uur lang. Meestal gebruikt u deze 3 keer per dag. Neem de laatste tablet niet later dan 4 uur voor u gaat slapen. Anders kunt u moeilijk in slaap komen.
 • U kunt rusteloos, slapeloos, nerveus of duizelig worden. Andere bijwerkingen zijn misselijkheid, buikpijn, minder eetlust en hoofdpijn. Soms helpt het om het medicijn met wat voedsel in te nemen.
 • Rijd geen auto zolang u duizelig, rusteloos of nerveus bent. Pas op met alcohol. Dit kan uw beoordelingsvermogen extra verslechteren.
 • Gebruikt u methylfenidaat al een paar weken? Stop dan niet in een keer. Bouw het langzaam af in overleg met uw arts of apotheker.

Wat doet Concerta kopen en waarbij gebruik ik het?

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren. Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

ADHD bij volwassenen

Concerta kopen kopen wordt gebruikt bij aandachtstekort met hyperactiviteit, ook wel ADHD genoemd, naar het Engelse begrip ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. Mensen met ADHD vinden het moeilijk hun aandacht lang ergens op te richten en ze zijn vaak ook zeer beweeglijk, impulsief en actief.

Deze aandoening komt voornamelijk voor bij kinderen. Maar ook een volwassene kan ADHD hebben. Een deel van de kinderen houdt klachten, ook als ze volwassen zijn. Er zijn ook mensen die als kind al ADHD hadden, maar daar pas op volwassen leeftijd achter komen. Verder komt het voor bij mensen met een autistische stoornis en bij verstandelijk gehandicapten.

Behandeling Concerta kopen

Meestal krijgen mensen met ADHD gedragstherapie om zo te leren met hun aandoening om te gaan. Als dit niet voldoende verbetering geeft, kan de arts medicijnen voorschrijven, zoals methylfenidaat.

Methylfenidaat is een medicijn dat gebruikt wordt bij kinderen met ADHD. Methylfenidaat is slechts een hulpmiddel, waardoor de gedragstherapie meer effect heeft. Over het gebruik van methylfenidaat bij volwassenen met ADHD is minder bekend dan over het gebruik bij kinderen met ADHD. Methylfenidaat is onvoldoende onderzocht bij volwassenen. Daarom is het onzeker of methylfenidaat ook helpt bij volwassenen met ADHD. Ook hebben volwassenen een groter risico op bijwerkingen. Toch kan de arts methylfenidaat voorschrijven bij volwassen met ADHD. De arts doet dit als de voordelen van het gebruik van methylfenidaat opwegen tegen de nadelen. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Effect Concerta kopen

Hoe methylfenidaat werkt bij ADHD bij volwassenen is niet precies bekend.

De werking van de gewone tabletten (Medikinet en Methylfenidaat) begint na 1-2 uur en houdt 3-6 uur aan. Tabletten en capsules met verlengde afgifte (Concerta, Equasym XL en Medikinet CR) beginnen ook na 1-2 uur te werken. Dit houdt bij de tabletten met verlengde afgifte ongeveer 12 uur aan en bij de capsules met verlengde afgifte ongeveer 8 uur.

Narcolepsie

Narcolepsie wordt ook wel slaapziekte genoemd. Hierbij heeft men aanvallen van onbedwingbare slaap, waarbij ook vaak de spieren verslappen. Een aanval treedt soms op bij hevige emoties, zoals lachen of schrikken.

Behandeling

Methylfenidaat werkt opwekkend en voorkomt zo slaapaanvallen.

Effect

De werking van de gewone tabletten (Medikinet en Methylfenidaat) begint na 1-2 uur en houdt 3-6 uur aan. Tabletten en capsules met verlengde afgifte (Concerta, Equasym XL en Medikinet CR) beginnen ook na 1-2 uur te werken. Dit houdt bij de tabletten met verlengde afgifte ongeveer 12 uur aan en bij de capsules met verlengde afgifte ongeveer 8 uur.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste levensfase. Als iemand erg ziek is en ernstige pijn heeft, schrijven artsen meestal morfine-achtige pijnstillers voor, zoals morfine, fentanyl of oxycodon. Behalve een pijnstillend effect maken deze medicijnen ook suf. Soms heeft de patiënt hier te veel last van. Ook zijn mensen die ernstig ziek zijn vaak neerslachtig (depressief).

Behandeling

Artsen schrijven methylfenidaat voor aan patiënten die te veel last hebben van het versuffende effect van morfine-achtige pijnstillers.

Ook schrijven artsen het soms voor bij depressiviteit in de laatste levensfase bij ernstig zieke mensen. In dat geval schrijft de arts soms alleen methylfenidaat voor, en soms ook een ander antidepressiemiddel. Dan wordt methylfenidaat alleen de eerste 4-6 weken voorgeschreven. Het duurt namelijk 4-6 weken voordat andere antidepressiemiddelen beginnen te werken. Methylfenidaat overbrugt dan die periode.

Effect

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn. Het vermindert de sufheid en verbetert de stemming binnen 3 dagen, soms al eerder.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • HoofdpijnRaadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft. Mogelijk kan de dosering worden verlaagd.
 • Slapeloosheid en zelden moeite met inslapenrusteloosheid en hyperactiviteit. Daarom is het belangrijk de gewone tabletten niet later dan 4 uur voor het slapengaan te nemen en de tabletten of capsules met verlengde afgifte zo vroeg mogelijk ’s ochtends te nemen.
 • NervositeitRaadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Misselijkheid en zelden buikpijn, braken en diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren. U kunt soms ook meer dorst hebben. Ook kunt u last hebben van een droge neus en keel.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Minder eetlust, waardoor gewichtsverlies optreedt.
 • Duizeligheid. U kunt deze bijwerking verminderen door het medicijn bij het eten in te nemen.
 • Hartkloppingen, versnelde hartslag en verhoogde bloeddruk.
 • Gebruik methylfenidaat niet als u een hartafwijking heeft.
 • Hartaandoeningen, zoals hartkramp (angina pectoris) en meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen met hartkramp (angina pectoris) ofal eerder een hartaanval hebben gehad.
 • Extra prikkelbaarheid en snel uit het evenwicht zijn.
 • Bepaalde psychische aandoeningen kunnen verergeren, zoals ernstige geestelijke verwarring en ernstige angststoornissen.
 • Tics, zoals bij het syndroom van Gilles de la Tourette, verbeteren vaak bij gebruik van dit medicijn.
 • Mensen met schizofrenie (psychose) kunnen meer klachten krijgen.
 • Sneller last van koude handen en voeten. Dit is het gevolg van het nauwer worden van de bloedvaten. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het medicijn slikt.
 • Kortademigheid en hoestenRaadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Verlies van spontaniteit. Mocht u dit merken, vraag dan uw arts om advies.
 • Slaperigheid en vermoeidheid. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk.
 • Minder zin in vrijen. Bij mannen: moeilijker krijgen van een erectie en langdurige en soms pijnlijke erectie. Als deze pijnlijke erectie langer dan vier uur duurt, moet u uw arts waarschuwen.
 • Trillende handen, spier- of gewrichtspijn, stijfheid en moeite met lopen en spreken. Ook kan tandenknarsen en een tintelend gevoel in handen of voeten voorkomen.
 • Wazig zien, dubbelzien, droge ogen, duizelingen en slap gevoel en spierzwakte.
 • Veel zweten.
 • Huiduitslag, jeuk of galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid voor dit medicijn, maar dat hoeft niet.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u merken aan huiduitslag, galbulten, jeuk of gewrichtspijn. In zeer zeldzame gevallen ontstaat koorts, zwellingen in het gezicht, lippen, tong, mond en keel of een ernstige huidafwijking. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.
 • Bij jarenlang gebruik, kan een depressiviteit ontstaan. Merkt u dit, raadpleeg dan meteen de arts, zodat deze kan beoordelen of u met het gebruik moet stoppen. Raadpleeg uw arts als u nu depressief bent of dit in het verleden was. Dit medicijn kan opnieuw depressiviteit uitlokken.
 • Meer kans op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of u kunt kortdurend buiten bewustzijn raken. Als dit gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.
 • Als u epilepsie heeft en niet aanvalsvrij bent, kunt u meer aanvallen krijgen. Overlegmet uw arts.
 • Borstvorming bij mannen. Als u stopt met methylfenidaat, gaat deze bijwerkingweer over.
 • Een iets verhoogd risico op een beroerte. Een beroerte merkt u aan plotselinge klachten. Deze kunnen zijn verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld), verward spreken en denken, verlammingen aan arm of been, verlies van gezichtsvermogen, en tintelingen. Waarschuw onmiddellijk een arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Slikken van medicijnen, kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Als u snel last van uw maag krijgt, kunt u de tabletten of de capsules het beste met wat voedsel innemen

 • Gewone tabletten (Medikinet en Methylfenidaat): innemen met een half glas water.
 • Tabletten met verlengde afgifte (Concerta en Kinecteen): slik de tabletten heel door met een half glas water, zonder te kauwen. De tabletten zijn voorzien van een beschermende laag die het werkzame bestanddeel langzaam gedurende de hele dag afgeeft aan het lichaam. Als u de tabletten kauwt of fijnmaakt gaat het beschermende laagje kapot en komt al het werkzame bestanddeel onbedoeld tegelijk vrij.
 • Capsules met verlengde afgifte (Equasym XL en Medikinet CR): slik de capsules heel door met een half glas water, zonder te kauwen.
  U kunt ook de capsules openen en de inhoud van de capsule strooien over een eetlepel appelmoes. Neem dit meteen in, zonder te kauwen. Drink daarna een half glas water. De korrels in de capsules zijn voorzien van een beschermende laag die het werkzame bestanddeel langzaam gedurende 8 uur afgeeft aan het lichaam. Als u de capsules of de korrels kauwt of fijnmaakt, gaat het beschermende laagje kapot en komt al het werkzame bestanddeel onbedoeld tegelijk vrij.

Wanneer?

Gewone tabletten (Medikinet en Methylfenidaat)

Meestal raadt de arts aan de dagdosering in 2 of 3 keer in te nemen. Gebruikelijk is dan dat u de eerste tablet ’s ochtends neemt, meteen na het opstaan, en de tweede rond één uur ’s middags. Het werkt dan gedurende de hele dag. Neem de laatste dosis niet later dan 4 uur voor het slapengaan, omdat u anders moeite met inslapen kan krijgen.

Als de tabletten zijn uitgewerkt, na 3-6 uur, kunt u korte tijd extra actief zijn. Door de tijdstippen goed te plannen, kunt u proberen de verhoogde activiteit op een rustig moment van de dag te laten vallen.

Tabletten of capsules met verlengde afgifte (Concerta, Kinecteen, Equasym XL en Medikinet CR)

 • Neem de dagdosering ’s ochtends in.
 • Gebruik Equasym XL voor het ontbijt in.
 • Neem Medikinet CR tijdens of na het ontbijt in.
 • Werken de tabletten of capsules niet lang genoeg? Overleg dan met uw arts of u kunt overstappen naar gewone tabletten of een dosis gewone tabletten erbij kunt krijgen.

Hoe lang?

ADHD

Na ongeveer 4 weken kunnen u en de arts meestal beoordelen of de behandeling aanslaat. Het is aan te raden dit ook zelf bij te houden, bijvoorbeeld door het gedrag dagelijks in een cijfer uit te drukken.

Hoe lang u dit medicijn moet gebruiken, verschilt. Meestal moet u dit medicijn langdurig gebruiken. Wanneer u het langer dan een jaar moet gebruiken, adviseert de arts meestal één of meer keren per jaar gedurende enkele weken te stoppen. Tijdens deze ‘medicijnvakantie’ kunnen u en de arts beoordelen of methylfenidaat nog nodig is. Mogelijk bent u inmiddels voldoende in staat met de aandachtsstoornis en de overmatige activiteit om te gaan, zodat de methylfenidaat niet meer nodig is.

Narcolepsie

Methylfenidaat geneest uw aandoening niet, maar werkt alleen tegen de verschijnselen van narcolepsie. U zult dit medicijn daarom meestal langdurig moeten gebruiken.

Winkelwagen
error: Content is protected !!